VDO Gallery


เสวนาพิเศษ หัวข้อ งานระบบในอาคารหลังยุคโควิด 19
ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 : เสวนา “Engineering Disruption ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19” โดย นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหารบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด

เมื่อ : น.