ข่าว
เอกสารประกอบสัมมนา วิศวกรรมแห่งชาติ 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
 • เสวนา นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์""
 • ปาฐกถาพิเศษ วิศวกรรมกับเมืองน่าอยู่
 • สัมมนา BIM   Download
 • สัมมนา การเลือกใช้งาน Robot  ในงานอุตสาหกรรม และการโปรแกรมเบื้องต้น
 • เสวนา แนวคิดการออกแบบสำนักงานอัจฉริยะในยุคดิจิทัล (Concept Designing a Smart office in the digital era)
 • บรรยายพิเศษ การส่งเสริมและพัฒนาระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัยในการติดตั้งระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ในบริบทของ PEA
 • สัมมนา ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ
 • เสวนา ประเด็นกฎหมายความปลอดภัยฉบับใหม่" "กฎกระทรวง จป. 2565 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน" Download
 • เสวนา กฎหมายสารเคมี การประเมินความเสี่ยงและการจัดการสารเคมีอันตราย
 • สัมมนา TPI SAVE SOLUTION นวัตกรรมทำเพื่อโลก        Downloadเอกสาร1  Download เอกสาร2
 • สัมมนา นวัตกรรมการใช้ผนังห้องเย็นและฉนวน" ในงานวิศวกรรม"  Download
 • สัมมนา Legal Guides for Professional Engineers :  ข้อกฎหมายสำคัญสำหรับวิศวกรมืออาชีพ


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
 • บรรยายพิเศษ กลยุทธ์การเพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย ด้วยการพัฒนาวิศวกรรม
 • เสวนา “การบริหารจัดการน้ำ  เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ยั่งยืน” 
 • เสวนา BIM utilization for the operation and renovation enhancement of  chiller plant manager system performance  
 • บรรยายพิเศษ “พลังงานสะอาด-ยานยนต์ไฟฟ้า  และอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน",04 November 2022"
 • เสวนา “2024 Thailand New Era of Low Carbon Cement: Hydraulic Cement”
 • สัมมนา ความสำคัญของ Building code ที่รองรับเทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต  
 • สัมมนา BIM  Download
 • เสวนา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2565 & การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
 • เสวนา ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกัน การเกิดเหตุจากระบบการผลิตไฟฟ้าจาก Solar rooftop  โดย Rapid shutdown and AFCI และ กรณีศึกษา Download
 • สัมมนา Smart Mining : เหมืองแร่ในทศวรรษหน้า 
 • สัมมนา “Rare Earth Elements : Challenges and Opportunity for Thai Industry 4.0”
 • สัมมนา งานถมดินเเละกำเเพงกันดินสำหรับงานบ้านจัดสรร:  ถมดินอย่างไรไม่ให้ทรุด ทำกำเเพงอย่างไรไม่ให้พัง""
 • เสวนา “นวัตกรรม เทคโนโลยี การดับเพลิงสำหรับความเสี่ยงในยุคใหม่ (แบตเตอรี่ โซลาร์เซลล์ ยานยนต์ไฟฟ้า)” Download
 • เสวนา “ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับคลังสินค้า คลังน้ำมัน และก๊าซ” ตามมาตรฐาน NFPA Download
 • สัมมนา การประยุกต์ใช้ GIS ในการหาทิศทางการไหลของน้ำ และ Flooding Area” (สำหรับวิศวกรอาสา)
 • เสวนา “เดินหน้ากำกับการตรวจความปลอดภัยอย่างจริงจัง-ความสำคัญของผู้ตรวจสอบเอกชน”
 • สัมมนา Solar Rooftop System Installation and Safety Design (การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อย่างถูกต้องและปลอดภัย) (Inter-Seminar) Download
 • สัมมนา Lightning and Surge  Protection Design for Solar Plant Download
 • เสวนา การพิจารณาในเชิงของมาตรฐานและกฎหมายที่มีต่อลิฟต์สำหรับคนพิการในอาคาร Download
 • เสวนา BCG Model with Smart Biomass Boiler.  (Bioeconomy, Circular economy, Green economy) Download

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
 • บรรยายพิเศษ “วังจันทร์วัลเล่ย์ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต ซิลิคอนแวลลีย์เมืองไทย”  Download
 • บรรยาย “การเขียนคำแถลง และเกณฑ์การพิจารณาผลงานตาม Competency Frame Work   สำหรับแบบฟอร์มใหม่ในการยื่นระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” 
 • สัมมนา มาตรฐาน และการติดตั้ง Solar Rooftop  โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา  สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ช่วงเช้า) Download
 • สัมมนา MEA Virtual District in Smart City  (ช่วงบ่าย)
 • สัมมนา BIM  Download
 • เสวนา “กรณีศึกษาเหตุเพลิงไหม้ เพื่อพัฒนาการดับเพลิง-กู้ภัย”
 • สัมมนา REUNION#5 รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม ครั้งที่ 5 " Download
 • สัมมนา ก้าวสู่ทศวรรษใหม่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำ
 • สัมมนา Data Center Technologies Wrap-Up (1) Download
 • สัมมนา Data Center Technologies Wrap-Up (2) Download
 • สัมมนา Digital Technology for Sustainability organized by TiChE
 • บรรยายพิเศษ การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ การลงทุน และความเสี่ยง ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง
 • เสวนา “ศตวรรษที่ 21... ท้าทายวิศวกรไทย ปรับตัวก่อนถูก Disrupt”
 • เสวนา เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น 2022 (New Innovation in Lifting Engineering & Crane) Download
 • เสวนา โลกแห่งอนาคตของเครื่องจักรในงานก่อสร้าง ด้วยเทคโนโลยี EV  (CONSTRUCTION MACHINE FOR THE FUTURE BY EV TECHNOLOGY) Download
 • บรรยายพิเศษ นวัตกรรมและการใช้ผนังห้องเย็นและฉนวนในงานวิศวกรรม Download
 • สัมมนา เทคโนโลยีการกำจัดเชื้อในน้ำ          โดยรังสีอัลตราไวโอเล็ต Ultraviolet Water Disinfection Technology


โพสเมื่อ: 2022-11-14

ผู้เข้าชม: 4473