ข่าว
ภาพกิจกรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันแรกของงานวิศวกรรมแห่งชาติ มีการอบรม สัมมนา ปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน กับคลินิกช่าง ร้านขายหนังสือราคาพิเศษจาก วสท. และนิทรรศการที่น่าสนใจในงานมากมาย
Post Date: 2020-11-17
Read more >