แผนผัง
"วิศวกรรมแห่งชาติ 2565 : National Engineering 2022"
"Theme  : Empower Engineering in Digital Era : เสริมพลังวิศวกรรมในยุคดิจิทัล"

3-5 พฤศจิกายน 2565 เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์