รายชื่อผู้จัดแสดง
Reset
Total Exhibitors : 36

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

Brand : บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

Brand : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 11

Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited

Brand : STECON
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด

Brand : LEAFPOWER
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

การไฟฟ้านครหลวง

Brand : MEA
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Brand : PEA
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Brand : EGAT
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Brand : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : -

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด

Brand : ITD
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

Brand : สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

Brand : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 6

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

Brand : บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด

Brand : ONE BANGKOK
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

Brand : ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

Brand : BLUESCOPE
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 17

บริษัท เอส.เอส. เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Brand : บริษัท เอส.เอส. เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 16

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

Brand : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

ธนาคารออมสิน

Brand : ธนาคารออมสิน
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

Brand : AEC
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 19

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Brand : STI
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 18

กรมทางหลวง

Brand : กรมทางหลวง
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 4

Right Tunnelling Public Company Limited

Brand : Right Tunnelling Public Company Limited
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

Brand : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

Brand : SYS
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 12

KEMREX Company Limited

Brand : KEMREX Company Limited
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 15

บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด

Brand : บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 14

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

Brand : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท แมคพาย บลาซเทค จำกัด

Brand : MAGPIE
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Brand : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Brand : บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 22

SECCOM (THAILAND) CORP., LTD.

Brand : SECCOM (THAILAND) CORP., LTD.
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 24

บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด

Brand : IMPERIAL
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Brand : บริษัท ฟินโนล่าร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 20

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Brand : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. :

บริษัท Future Charge

Brand : บริษัท Future Charge
Zone : ณ เพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Booth No. : 18